Evenimente

Forumul Platformei ”Cultura”

Vă invităm , împreună cu reprezentanți ai organizației Dvs, să participați la Forumul Platformei ”Cultura”, care va avea loc pe data de 9 noiembrie 2019, în orașul Chișinău, în incinta sediului ”ARTCOR”, începând cu ora 10.00. Acest eveniment este organizat de Comitetul Național ICOM Moldova și Agenţia „Paragon” din Bender în cadrul Platformei “Cultura ”, care este parte a programului de Susținerea Măsurilor de promovare a încrederii. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Acest Forum reprezintă prima manifestare din cadrul unei noi etape de dezvoltare a Platformei ”Cultura”.
Participanții la Forum vor avea la dispoziție Planul de activitate al Platformei pentru perioada 2019-2021 și Regulamentul de Funcționare al Platformei. Va fi înaintată propunerea alegerii Consililui Platformei, format din experți în cele mai actuale direcții de activitate.

În cadrul lucrărilor Forumului va fi pusă baza pentru o activitate eficientă, vor fi constituite echipele de susținere a Platformei, care vor permite ca activitatea acesteia să devină coerentă, transparentă și efecicientă.
Cheltuielile pentru transport vor fi recuperate în baza biletelor sau a referințelor despre costul biletelor.

Informție sucintă despre Platformă

Platforma ”Cultura” a fost inițiată în anul 2016, în cadrul celei de-a IV etape a Programului SCBM. Aceasta reprezintă una dintre cele 4 direcții tematice, selectate, în vederea colaborării între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. În perioada 2017-2018, coordonatorii Platformei ”Cultura” au fost organizațiile de pe ambele maluri ale Nistrului: ICOM Moldova din Chișinău și Agenția pentru dezvoltare economică și culturală ”Paragon” din Bender. În acest răstimp, Platforma ”Cultura” a reunit 120 de manageri din domeniul culturii, din 14 localități. Au fost organizate 4 training-uri, 5 vizite de instruire și au fost realizate 8 proiecte comune, cu participarea managerilor din sfera culturii de pe ambele maluri ale Nistrului.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale acestei inițiative, constă în faptul, că managerii și experții din domeniul culturii de pe ambele maluri au început să lucreze împreună, fapt care dovedește actualitatea, importanța și stabilitatea perspectivei a unui asemenea parteneriat, care contribuie la rezolvarea problemeor comune, a schimbului de experiență și facilitează reintegrarea comunităților. În rezultatul unei colaborări în cadrul Platforemei, pe o durată de doi ani, a fost identificat un real potențial în toate direcțiile culturale, în scopul stabilirii unei colaborări trainice, atât între instituțiile de cultură, cât și pentru inițiative culturale private, de pe ambele maluri ale Nistrului.

Planurile Platformei ”Cultura”În perioada următoare, activitățile Platformei vor continua să fie implimentate prin intermediul parteneriatului cu organizații de pe ambele maluri ale Nistrului, și care se vor lărgi în baza unui nou format al activităților și direcțiilor tematice. Drept rezultat, majoritatea organizațiilor vor avea posibilitatea să-și realizeze de sinestătător inițiativele.

Noua etapă a activității Platformei include manifestări orientate spre :

  • Dezvoltarea turismului cultural, prin utilizarea potențialului patrimonului cultural și natural (material și imaterial, mobil și imobil).
  • Dezvoltarea industriilor creative prin folosirea potențialului antrepnoriatului creativ și al tehnologiilor noi, dezvoltarea strat-up-urilor și clastere-lor în toate sferele culturii, inclusiv, a patrimoniului material și imaterial, bibliotecilor, caselor de cultură, teatrelor și a altor instituții culturale.
  • Stabilirea în domeniul culturii a colaborării și a dialogului intercultural între tinerii artiști din toate domeniile, și, de asemenea, a studenților din instituțiile de învățământ specializate.
Înapoi la listă