Новости

Traning-ul „Managementul proiectelor pentru casele de cultură”

Centrul de Politici Culturale a organizat miercuri, 27 iunie 2018, la Carmanovo traning-ul „Managementul proiectelor pentru casele de cultură”. La eveniment au participat beneficiarii direcţi ai proiectului, care sunt reprezentaţii caselor de cultură, cei ai comunităţii, administraţia publică locală din Molovata (dreapta Nistrului) şi Carmanovo (stânga Nistrului). Au fost prezenţi şi partenenii localităţilor sus-menţioate Slobozia-Duşca, Doroțcaia, din dreapta Nistrului şi or.Grigoriopol, Speia din partea stîngă. Din stânga Nistrului s-a mai alăturat localitatea Şipca reprezentată de către primar şi directorul casei de cultură. În cadrul trainingului participanţii au făcut schiţa proiectului pe care îl vor realiza în comun cu unul, ori mai mulţi parteneri din dreapa sau stânga Nistrului. Brainstormingul şi arborele problemei au fost metodele principale care le-au ajutat participanţilor la elaborarea draftului. Urmăriţi în continuarea pagina noastră pentru a vedea şi implementarea proiectelor elaborate în timpul instruirii de la Carmanovo.

Această activitate este parte a proiectului Case de cultură durabile – cheia încrederii între ambele maluri ale Nistrului din cadrul Platformei „Cultură” creată în cadrul programului Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Scopul proiectului este contribuţia la consolidarea încrederii încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin soluţii comune la problemele eficacităţii instituţiilor culturale cu implicarea comunităţilor locale din Molovata şi Carmanovo.

Foto: Diana Savciuc

Обратно к списку