Новости

Cultura din Republica Moldova are noi priorităţi

Peste 50 de persoane au participat la 21 noiembrie 2019, în Chişinău, la Conferinţa Internaţională „Priorităţi noi pentru politicile culturale ale Republicii Moldova”.
Obiectivul evenimentului a fost determinarea priorităţilor politicilor culturale în contextul elaborării Strategiei Naţionale de Dezvoltare ”Moldova 2030”.
Conferinţa a fost precedată, în perioda august-septembrie 2019 de o serie de discuţii publice la care au participat profesioniştii din domeniu, societatea civilă, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi au fost indentificate următoarele priorităţi:
1. Reformarea și ajustarea la cerințele actuale a sistemului de finanțare a domeniului cultural;
2. Creșterea eficienței și eficacității activității organizațiilor culturale;
3. Perfecționarea și rentabilizarea activității instituțiilor teatral-concertistice;
4. Dezvoltarea centrelor comunitare culturale ca instituții ale industriilor culturale.
5. Creșterea participării societății civile în susținerea activităților culturale și organizațiilor culturale în dezvoltarea durabilă;
6. Crearea unui spațiu cultural mobil activ pe întreg teritoriul țării.
La eveniment au fost prezenți cercetători și profesioniști din domneiul culturii din Moldova. Au împărtăşit din experineţa ţărilor Visegrad experţii: Zora Jaurova, preşedinte al Creative Industry Forum (SK); Marcin Poprawski, prodecan la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Universitatea Adam Mickiewicz Poznan (PL); Žáková Eva, PhDr, Institut umění – Divadelní ústav (CZ) şi Peter Inkei, director al Budapest Observatory (HU).
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, partenerul evenimentului, reprezentat de Andrei Chistol, consilierul ministrului, a salut audienţa şi a apreciat importanţa conferinţei pentru cultura Republicii Moldova.
Conferinţa este parte a proiectului ”Politici Culturale inovative pentru Moldova”. Scopul căruia este de a elabora un set de recomandări către organele de decizie din Moldova pentru eficientizarea politicilor culturale în contextul implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2020”.
Proiectul este implementat de către Centrul de Politici Culturale și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice cu susținerea Visegrad Fund, în parteneriat cu Budapest Observatory (Ungaria), Adam Mickiewicz University (Polonia), Creative Industry Forum (Slovacia) și Institut umění – Divadelní ústav (Republica Cehă).

Foto: Diana Savciuc

 

{:}

Обратно к списку