Proiecte

Case de Cultură durabile – cheia încrederii de pe ambelor maluri ale Nistrului

Scopul:

Contribuția la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin soluţionarea comună a problemelor eficacităţii instituțiilor culturale, cu implicarea comunităților locale din Carmanova și Malovata.

Obiective:

 1. Implementarea noilor forme de activitate ale caselor de cultură bazate pe implicarea comunităților locale.
 2. Familiarizarea cu mecanismele de monetizare ale serviciilor caselor de cultură.
 3. Activizarea colaborării între casele de cultură și comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului.
 4. Creșterea gradului de implicare a comunităților locale în activitatea caselor de cultură.

Beneficiarii: beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentaţii Caselor de cultură, cei ai comunităţii, admninistraţia publică locală, satelor Carmanovo din raionul Grigoriopol şi Molovata din raionul Dubăsari, cît şi partenerii localităţilor sus menţionte: Slobozia-Duşca, Doroțcaia, or.Grigorioplol, Speia.

Activităţi:

I.Crearea unui modul educațional, în limba română și rusă, în format electronic și tipărit, cu cele mai bune practici ale ambelor maluri la următoarele subiecte:

 1. Planificare strategică pentru organizaţiile culturale;
 2. Colectarea de fonduri-crowdfunding;
 3. Informarea și atragerea publicului;
 4. Noi tipuri de evenimente culturale care vizează interacțiunea culturală a locuitorilor ambelor maluri.
 5. Vizită de studiu la Centrul Multifuncțional-Casa de Cultură din Băhrinești.

II: Vizită de studiu la Centrul Multifuncţional-Casa de Cultură din Băhrinești.

III.Training-uri pe ambele maluri ale Nistrului la subiectele: 1. Planificarea strategică în instituțiile culturale.2. Strângerea de fonduri în instituțiile culturale.

 1. Implementarea de mini-proiecte pe amble maluri ale Nistrului

Rezultate:

 1. Lărgirea formatului de activități ale caselor de cultură orientate spre satisfacerea nevoilor locuitorilor.
 2. Inițierea serviciilor culturale cu plată în casele de cultură.
 3. Colaborarea durabilă între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului.
 4. Orientarea activităților caselor de cultură spre nevoile și cerințele comunității.

Parteneri: Platforma Cultura

Finanțatori: Programul ”Susţinerea Măsurilor de promovare a încrederii” finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Înapoi la listă